ไทย ENG
NEW PRODUCT กระจกโค้ง กระจกดัดโค้ง

กระจกดัดโค้ง หรือ กระจกโค้ง (Curve Glass)

แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ กระจกโค้งชั้นเดียว (เทมเปอร์) และ กระจกโค้ง 2 ชั้น (ลามิเนต)
กระจกดัดโค้งถูกนำมาใช้ในงานตกแต่งบ้านและอาคารทั้งภายนอกและภายใน