ไทย ENG
งานเพื่อสังคม จากใจ กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด ผู้ผลิตกระจกนิรภัยรถยนต์&อาคาร

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด ผู้ผลิตกระจกนิรภัยรถยนต์&อาคาร ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์คัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็ยผู้รับรับมอบเงินบริจาค