ไทย ENG

กระจกหลัง บานประตู หูช้าง บานเลื่อน บานติดตาย เทมเปอร์ (Tempered Glass)


กระจกหลัง บานประตู หูช้าง บานเลื่อน บานติดตาย เทมเปอร์ (Tempered Glass)
คุณสมบัติของกระจกเทมเปอร์

1. กระจกนิรภัยเทมเปอร์ มีความแข็งแรง กว่ากระจกธรรมดา 5 เท่า
2. ลดอันตรายจากการโดนกระจกบาด เพราะการแตกของกระจกนิรภัยเทมเปอร์จะแตก ออกเป็นเม็ดเล็กๆ และมีความคมน้อย

Dowload รายชื่อรุ่นกระจกรถยนต์